در حال بارگذاری ...
شنبه 31 اردیبهشت 1401

انعقاد تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان با شرکت گاز استان کرمان

تفاهم نامه همکاری بین شرکت گاز استان کرمان و دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان با هدف استفاده از پتانسیل و توانایی های آموزشی ، پژوهشی ، تحقیقاتی ، فناوری ، اشتغال ، کارآفرینی و تبادل اطلاعات و بهره گیری متقابل از ظرفیت های موجود منعقد گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان: روز سه شنبه مورخ 1401/02/20آقای دکتر مصطفی جعفری کرمانی پور رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان و آقای مهندس فلاح مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان، در محل دفتر مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان، به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری های آموزشی و پژوهشی دیدار و گفتگو کردند.
این تفاهم نامه در راستای بهره برداری از توان علمی و امکانات دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان و شرکت گاز استان کرمان و به منظور ایجاد و گسترش همکاری های آموزشی و پژوهشی و ارتقای توانمندی و افزایش مهارت دانشجویان بین طرفین منعقد و به امضا رسید.
در این تفاهم نامه مقرر شد، با هدف همکاری های آموزشی و پژوهشی ، فرهنگ سازی آموزش های مهارتی در آموزش صنعت و ایجاد زمینه های اشتغال مهارت جویان ، طراحی و اجرای دوره های آموزشی مهارت آموزی متناسب با برخی واحدهای درسی کارگاهی ، برگزاری مشترک همایش ها، کارگاه های آموزشی و سیمنارهای تخصصی همچنین تجهیز کارگاه های تخصصی در راستای آموزش های مهارتی و امکان بازدید از کارگاه های آموزشی برای ایجاد زمینه های همکاری مشترک،  طرفین، مشارکت و تعامل داشته باشد.

نظرات کاربران