در حال بارگذاری ...
شنبه 31 اردیبهشت 1401

دیدار رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان با مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت استان

دکتر جعفری کرمانی پور، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان با مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت استان دیدار و گفتگو کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان، دکتر جعفری کرمانی پور، رئیس دانشگاه به همراه هیئت همراه با حضور در دفتر مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت استان کرمان ضمن ارائه فعالیت ها و قابلیت های دانشگاه فنی و حرفه ای، در رابطه با مقدمات عقد تفاهم نامه با این شرکت، بحث و تبادل نظر کردند.

در پایان توافق شد تا هیئتی متشکل از اساتید دانشگاه و کارشناسان شرکت ارتباطات زمینه های همکاری و عقد تفاهم نامه را بررسی نمایند.

نظرات کاربران