در حال بارگذاری ...
شنبه 31 اردیبهشت 1401

بازدید نمایندگان هیئت نظارت و ارزیابی از کلاس های درس حضوری دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان

بازدید آقایان عباسی و رجبی، نمایندگان محترم هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای از کلاس های آموزشی حضوری مراکز دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان، روز سه شنبه مورخ 16 فروردین ماه 1401، آقایان عباسی و رجبی نمایندگان محترم هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای با حضور در شهرهای کرمان و سیرجان از مراکز آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان بازدید و بر نحوه آموزش حضوری دانشجویان نظارت کردند. بازدید از کلاس های درس، کارگاه ها، خوابگاه ها و سلف سرویس از جمله کارهای صورت گرفته بود. در این بازدیدها بر ثبت حضور و غیاب دانشجویان در سامانه بوستان تأکید ویژه شد.

نظرات کاربران