در حال بارگذاری ...
شنبه 31 اردیبهشت 1401

سامانه سمیاد

کلاسهای مجازی

دانشجویان محترم جهت ورود به کلاسهای مجازی وارد لیک ذیل شوید

 

https://lms6.tvu.ac.ir

 

   نام کاربری : شماره دانشجویی

  رمز ورود : کد ملی

جهت دریافت شماره دانشجویی به سامانه ذیل مراجعه نمائید

 

https://bustan.tvu.ac.ir

 

اگر دارای مهارت هستید در لینک  ذیل ثبت نام کنید و کد رهگیری را نزد خود نگه دارید

 

https://kerman.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=3939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران