در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 25 خرداد 1400
 • نخستین جلسه کارگروه توسعه ‌ورزش اعضای هیئت‌ علمی و غیرهیئت علمی ‌دانشگاه‌ فنی و حرفه ای استان کرمان برگزار شد.

  نخستین جلسه کارگروه توسعه ‌ورزش اعضای هیئت‌ علمی و غیرهیئت علمی ‌دانشگاه‌ فنی و حرفه ای استان کرمان با شرکت اعضاء و به ریاست جناب آقای مهندس برزگری، معاون امور مالی و اداری دانشگاه برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان، روز سه شنبه مورخ 28 اردیبهشت 1400 با شرکت تمامی اعضاء، نخستین جلسه کارگروه ‌ورزش اعضای هیئت‌ علمی و غیرهیئت علمی ‌دانشگاه‌ فنی و حرفه ای استان کرمان برگزار شد.

  جناب آقای مهندس برزگری، معاون امور مالی و اداری دانشگاه و رئیس کارگروه با اشاره به اهمیت جایگاه ورزش و سلامتی و تندرستی کارکنان و اساتید، به بررسی و شرح آیین‌نامه تشکیل کارگروه ‌ورزش اعضای هیئت‌ علمی و غیرهیئت علمی ‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی، فناوری و ستادی آموزش عالی کشور پرداخت. وی با اشاره به نحوه انتخاب اعضاء کارگروه استانی یادآور شد: تمامی اعضای کارگروه ورزشی بر اساس شاخص های علمی و توانایی های مهارتی و حرفه ای آنان انتخاب شده اند.

  مهندس برزگری هدف از تشکیل کارگروه ورزش اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی ‌دانشگاه‌ را تربیت و تقویت جسمی، روحی و روانی کارکنان دانشگاه از طریق فعالیت‌های ورزشی جسمانی، ارتقای سطح سلامت و تندرستی به منظور افزایش کارایی آنان و ارتقای سطح کیفیت زندگی و افزایش نشاط و شادابی در محیط‌ دانشگاه عنوان نمود. ایشان مأموریت های مهم این کارگروه را تعیین، تدوین و تنظیم تقویم سالانه فعالیت‌های ورزشی، ارائه راهکارهای لازم به منظور ایجاد هماهنگی و بهره‌گیری بهینه از مجموعه امکانات ورزشی موجود و ایجاد بستر مناسب برای توسعه ورزش همگانی بیان کرد.

  گفتنی است ریاست کارگروه توسعه ورزش اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی در دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان با معاون امور مالی و اداری و نایب رئیس کارگروه معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه است. همچنین مدیر تربیت بدنی به عنوان دبیر کارگروه و مسئولین امور اداری و امور مالی به همراه دو نماینده از اعضای هیئت علمی و دو نماینده از اعضای غیرهیئت علمی سایر نفرات این کارگروه را تشکیل می دهند.

  نظرات کاربران