در حال بارگذاری ...
دوشنبه 23 فروردین 1400
  • دانشجویان بسیجی دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان، اردوی جهادی خود را در مناطق محروم، آغاز کردند.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان، تعداد 15 نفر از دانشجویان بسیجی این دانشگاه در مناطق محروم شهرستان رودبار جنوب بخش زهکلوت در چارچوب فعالیت های اردوی جهادی،  با ساخت چشمه های سرویس بهداشتی و حمام فعالیت خود را آغاز نموده اند.

    نظرات کاربران