در حال بارگذاری ...
دوشنبه 11 اسفند 1399
 • جدول زمانبندی حدف و اضافه نیمسال دوم 1400-1399

  قابل توجه دانشجویان گرامی

   

   

  جهت دریافت  برنامه زمانبندی و راهنمای حذف و اضافه به فایل های

   

   

  ضمیمه مراجعه نمائید

   

   

            سامانه انتخاب واحد 

  https://reg.tvu.ac.ir

   

  جهت پرداخت شهریه فقط از مرورگر  Firefox استفاده نمائیدو پرداخت توسط کامپیوتر یا لب تاب باشد و از گوشی جهت پرداخت شهریه استفاده ننمائید

   

   

  نظرات کاربران