در حال بارگذاری ...
دوشنبه 11 اسفند 1399
 • دوره ضمن خدمت امر به معروف و نهی از منکر

  تاریخ برگزاری آزمون:
  14 بهمن ماه 1399 ساعت 13:30 تا 14:30

   

  لینک شرکت در آزمون:

   

  https://Amr.digisurvey.net/257j6

  نظرات کاربران