در حال بارگذاری ...
شنبه 31 اردیبهشت 1401

تمدیدمهلت وام دانشجویی

مهلت ثبت نام وام دانشجویی تا تاریخ 20 اردیبهشت 1401 تمدید شد.

 

قابل توجه دانشجویان محترم

 

تمدید مهلت ثبت نام وام دانشجویی

مهلت ثبت نام وام دانشجویی تا تاریخ 20 اردیبهشت 1401 تمدید شد.

دانشجویان متقاضی وام دانشجویی می توانند جهت ثبت نام وام و دریافت فرم های مربوطه به آدرس زیر مراجعه نمایند

    https://kerman.tvu.ac.ir/fa/563982/             

 

 

نظرات کاربران