در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 11 آذر 1399
 • اطلاعیۀ شمارۀ 2 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دورۀ کارشناسی پیوسته معماری

  دانشکده  فنی و حرفه ای شماره یک کرمان  (شهید چمران)

   

  با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و با آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان عزیزی که در آزمون سراسری در دوره های کارشناسی پیوستۀ سال 1399 پذیرفته شده اند، بدین وسیله توجه پذیرفته شدگان نهایی را جهت ثبت نام در بازه زمانی ذکر شده در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور به مطالب ذیل معطوف میدارد

  الف - پذیرفته شدگان نهایی رشته معماری (پیوسته)

  1:داوطلبانی که در آزمون دورههای کارشناسی پیوستۀ سال 1399 در ردیف پذیرفته شدگان  که ظرفیت آن برای نیمسال اول )ورودی مهرماه( میباشد قرار گرفته اند، به شرطی مجاز به ثبت نام خواهند بود که کلیه واحدهای درسی دوره متوسطه را در رشته مربوطه حداکثر تا پایان شهریور1399 با موفقیت طی کرده باشند و یا دارای دیپلم نظام قدیم باشند

  2: پذیرفته شدگانی که کد رشته قبولی آنها در نیمسال دوم )ورودی بهمن ماه( پذیرش داشته باشند و تا پایان بهمن ماه سال جاری 99/11/30 موفق به دریافت گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه در رشته مورد نظر شوند، اجازه ثبت نام در نیمسال دوم را خواهند یافت و در غیر اینصورت قبولی آنان کأن لم یکن میباشد .

  3: از داوطلبان فاقد مدرک دیپلم اعم از ورودی مهر و بهمن در صورت مراجعه در بازه زمانی ذکر شده در اطلاعیه مذکور به صورت مشروط با توجه به موارد ذیل ثبت نام به عمل خواهد آمد

  تبصره1: پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال اول )مهرماه( که به صورت مشروط ثبت نام می شوند چنانچه تا 20 آذر ماه 1399 اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت پایانی را ارائه نمایند ثبت نام آنها نهایی خواهد شد  در غیر این صورت مطابق آیین نامه های وزارت علوم دربارۀ آنها تصمیم گیری خواهد شد

  تبصره 2: پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال دوم )بهمن ماه( حداکثر تا 30 دیماه 1399 میتوانند با ارائه اصل مدرک دیپلم و یا گواهی موقت پایانی، ثبت نام خود را نهایی کنند؛ در غیر این صورت مطابق آیین نامه های وزارت علوم دربارۀ آنها تصمیم گیری خواهد شد

  ب توضیحات و شرح مدارک لازم برای ثبت نام از پذیرفته شدگان:

  کلیۀ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی مهر و بهمن 1399 لازم است مدارک خود را مطابق شرح ارائه شده در ذیل آماده نموده و به همراه تمامی فرمهای تکمیل شدۀ مربوطه )مطابق فایلهای ضمیمۀ اطلاعیه(، حداکثر تا روز چهارشنبه 28 آبان ماه1399 از طریق پست پیشتاز فوری به آدرس محل قبولی خود ارسال نمایند  بر روی پاکت مدارک ارسالی لازم است تصویر برچسب مربوطه را الصاق و اطلاعات خواسته شده را در آن درج نمایند آدرس دانشکده در انتهای همین اطلاعیه درج گردیده است

  جدول جمعبندی شدۀ مدارک لازم جهت ارسال به مرکز محل قبولی

  مدارک مورد نیاز:

        1: کپی پشت و روی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه )از هر کدام دو سری کامل برابر اصل شده(

  2: شش قطعه عکس 4*3 تمام رخ تهیه شده در سال جاری و پشت نویسی شدۀ کامل )با ذکر رشته و مقطع قبولی در پشت تمامی عکسها(

  3: اصل کارنامۀ قبولی در آزمون کارشناسی پیوسته اخذ شده از سایت سنجش و یک برگ کپی برابر اصل از آن

  توضیحات: اصل کارنامه قبولی در آزمون کارشناسی پیوسته اخذ شده از سایت سنجش )کد رشته قبولی درآن با "ق" مشخص شده است(و یک برگ کپی برابر اصل از آن

  تبصره مهم: صرفاً پذیرفته شدگان در محل کد رشتهای که با  علامت *   مشخصشده میتوانند ثبت نام نمایند و در سایر کد رشته هایی که با علامت ستاره مشخص شده است نمی توانند ثبت نام و تحصیل نمایند

  4: اصل مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه و دو سری کپی برابر اصل آن

  توضیحات: اصل مدرک دیپلم متوسطه و یا گواهی موقت پایان تحصیلات متوسطه نظام جدید ) 3-3-6.( و یا نظام ترمی واحدی و یا سالی واحدی و ریزنمرات قطعی شدۀ نهایی متناسب با نوع رشته قبولی مبنی بر گذراندن کلیه واحدهای درسی دورۀ متوسطه حداکثر تا پایان شهریورماه 99  و سه برگ کپی برابر اصل ازآنها

  تبصره: پذیرفته شدگان بهمن ماه99 درصورت عدم فارغ التحصیلی تا 31/06/99 ، لازم است حداکثر تا تاریخ30/11/99 مدارک مربوطه به فارغ التحصیلی در دوره متوسطه را به اداره آموزش دانشکده تحویل نمایند تا شرایط ادامه تحصیل را در بهمن ماه داشته باشند چنانچه تا تاریخ مذکور فارغ التحصیل نشوند قبولی آنها کأن لم یکن خواهد بود

  5: اصل کارنامه تحصیلی سه سال آخر دبیرستان )پایه های دهم تا دوازدهم( و کپی برابر اصل آن

  .6: فرم 602 گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم  و کپی برابر اصل آن

  7: اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پیش دانشگاهی و کپی برابر اصل آن

  8: اصل کارنامه فارغ التحصیلی ) ریزنمرات ( دوره پیش دانشگاهی و کپی برابر اصل آن

  9: پرینت کد رهگیری از سامانۀ http://emt.medu.ir یا اصل رسید درخواست اخذ » تائیدیۀ تحصیلی دیپلم « شده از دفتر پیشخوان دولت

  توضیحات: جهت دریافت کد رهگیری تأییدیه تحصیلی، لازم است به سامانۀ اینترنتی  http://emt.medu.ir   مراجعه گردد و صرفاً درصورت بروز مشکل میبایست به دفاتر پیشخوان دولت در شهرستان محل اقامت مراجعه شود  پذیرفته شدگان باید درخواست تأییدیه

  تحصیلی خود را به آدرس دانشکده تنظیم نمایند:

  کرمان:– ابتدای اتوبان هفت باغ علوی دانشکده فنی شهید چمران کرمان

  کد پستی: 7635111193

  10: اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت دیپلم و کپی برابر اصل آن

  11: اصل کارنامه فارغ التحصیلی ) ریزنمرات ( دوره متوسطه دوم و کپی برابر اصل آن )حتما ریز نمرات کلی شامل سه سال دبیرستان باشد (

  12: حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع )فقط برای کارمندان دولت؛ مطابق فرم مربوطه در ضمیمۀ اطلاعیه(

  13: کپی برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم )ویژۀ برادران  در صورت دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم(

  14:  اصل تمامی فرمهای تکمیل شده مطابق فایلهای ضمیمۀ اطلاعیه

  توجه: در مواردی که لازم است کپی برابر اصل مدارک تهیه و ارسال گردد، ضروریست که تصویر مدارک مربوطه از طریق دفاتر اسناد رسمی یا ادارات دادگستری برابر اصل گردد

  تکمیل و ارایه فرمهای مربوط به ثبت نام )اعم از فرم تعهدنامه عمومی، فرم اطلاعات فردی و غیره( که در اطلاعیه های ثبت نام در اختیار پذیرفته شدگان قرار می گیرد برای تمامی متقاضیان ثبت نام الزامیست در این زمینه هر متقاضی باید علاوه بر فرمهای مربوط به تمامی داوطلبان، متناسب با شرایط ویژۀ خود، فرمهای مقتضی را در که در ضمیمۀ اطلاعیه ارائه گردیده است تکمیل و در پاکت مدارک، برای مرکز محل قبولی ارسال نماید

   داوطلبان مرد لازم است مدرکی را که وضعیت نظام وظیفه آنان را با توجه به موارد مندرج در دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال 1399 مشخص میکند، ارائه نمایند .

   داوطلبانی که با سهمیه رزمندگان، ایثارگران و یا خانواده شهدا در آزمون پذیرفته شده اند در زمان ثبت نام، لازم نیست فرم یا مدرکی در رابطه با تأیید سهمیه ثبت نامی خویش ارائه نمایند  ملاک عمل برای ثبت نام این دسته از پذیرفته شدگان، عنوان درج شده در کارنامه سنجش خواهد بود و در صورت عدم تأیید سهمیه پذیرفته شدگان مذکور از سوی ارگان مربوطه، موضوع از طریق سازمان سنجش به مؤسسه قبولی آنها جهت اقدام قانونی اعلام خواهد شد

  ج( آدرس پستی و راههای ارتباط با دانشکده:

  کرمان-  ابتدای اتوبان هفت باغ علوی دانشکده فنی شهید چمران کرمان–کد پستی: 7635111193

  وبسایت: https://kerman.tvu.ac.ir

  شماره تلفن تماس034-33257741-5:

  فکس: 034-33257391

  پست الکترونیکی:   info-107@tvu.ac.ir

  حوزۀ معاونت آموزشی-اداره آموزش دانشکده شماره یک کرمان (شهید چمران)

   

  نظرات کاربران