در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 11 آذر 1399
  • چاپ مقاله ISI توسط جناب آقای دکتر حسین قاضی زاده احسائی، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان

    استادیار بخش مکانیک دانشکده فنی شهید چمران کرمان، نتایج جدیدترین پژوهش های خود را با عنوان " کاربرد ترموالکتریک و اجکتور در سیکل زمین گرمایی انبساط مستقیم دی اکسید کربن از دیدگاه انرژی و اگزرژی" در مجله تخصصی "Energy Conversion and Management" منتشر کرد.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان، جناب آقای دکتر حسین قاضی زاده احسائی، عضو هیئت علمی و استادیار بخش مکانیک دانشکده فنی شهید چمران کرمان موفق به چاپ نتایج پژوهش های خود در مجله معتبر بین المللی با ضریب تأثیر 8.208 و چارک Q1 شد. این پژوهشگر و استاد بخش مکانیک در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمان، هدف از پژوهش خود و همکاران را مطالعه اثر به کارگیری ترموالکتریک و اجکتور در یک سیکل زمین گرمایی انبساط مستقیم دی اکسید کربن با استفاده از آنالیز انرژی و اگزرژی عنوان نمود. وی افزود: در این تحقیق از مبرد دی اکسید کربن به عنوان یک مبرد طبیعی و از زمین به عنوان منبع تبادل حرارت در یک سیکل پمپ حرارتی به منظور گرمایش فضا استفاده گردیده است. ایشان به کاربرد ترموالکتریک که منجر به تولید الکتریسیته از حرارت اتلافی و همچنین استفاده از اجکتور که منجر به کاهش برق مصرفی کمپرسور و کاهش طول مبدل زمین گردیده است اشاره کرد و این موضوع را از مهم ترین نتایج این پژوهش عنوان نمود.

    نظرات کاربران